جست و جو در پرتال

تاریخ : پنجشنبه 19 ارديبهشت 1398
کد 206

واگذاری داروخانۀ سرپائی بیمارستان شهید آیت ا ... مدنی شهرستان خوی به بخش خصوصی در نوبت سوم

واگذاری داروخانۀ سرپائی بیمارستان شهید آیت ا ... مدنی شهرستان خوی به بخش خصوصی در نوبت سوم

دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهرستان خوی در نظر دارد ، واگذاری داروخانۀ سرپائی بیمارستان شهید آیت ا ... مدنی شهرستان خوی را از طريق انجام مزايده عمومي در قالب قرارداد
دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهرستان خوی در نظر دارد ، واگذاری داروخانۀ سرپائی بیمارستان شهید آیت ا ... مدنی شهرستان خوی را از طريق انجام مزايده عمومي در قالب قرارداد ( اجاره مکان) به اشخاص حقوقي و حقيقي تعیین صلاحیت شده توسط کمیسیون ماده 20 واگذار نمايد   متقاضیان میتوانند جهت آگاهی از شرایط مزایده سایت زیر را دانلود و مشاهده نمایند.

/Uploads/User/3/files/%d9%86%d9%88%d8%a8%d8%aa%20%d8%b3%d9%88%d9%85%20%d9%85%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%af%d9%87%20%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87%20%d8%b4%d9%87%db%8c%d8%af%20%d9%85%d8%af%d9%86%db%8c.zip

 
  • نوشته شده
  • در پنجشنبه 19 ارديبهشت 1398
  • توسط روابط عمومی
نظرات شما
captcha refresh