جست و جو در پرتال

تاریخ : پنجشنبه 15 فروردين 1398
کد 180

ادامه بازدید های نوروزی توسط واحد بازرسی و بهداشت محیط دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خوی

ادامه بازدید های نوروزی توسط واحد بازرسی و بهداشت محیط دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خوی

مسئولین واحد بازرسی و واحد بهداشت محیط به صورت سرزده از واحد کشیک نوروزی بهداشت محیط و تعدادی از اماکن بازدید نمودند.
به گزارش مهربانی پور مسئول روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خوی روز چهارشنبه چهاردهم فروردین ماه در ادامه بازدیدهای نوروزی مهندس فریدون زینالی مسئول بازرسی ومهندس حسین حسنلو مسئول بهداشت محیط دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خوی از مرکز کشیک نوروزی بهداشت محیط و پایگاه هاری و واکسیناسیون و همچنین از تعدادی از پایگاههای فوریتهای پزشکی و مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی و رستورانهای بین جاده ای و مراکز عرضه مواد غذایی ترمینال بین شهری بازدید نمودند. 
  • نوشته شده
  • در پنجشنبه 15 فروردين 1398
  • توسط روابط عمومی
نظرات شما
captcha refresh