جست و جو در پرتال

تاریخ : چهارشنبه 12 دي 1397
کد 102

(( اصلاحیه))

اصلاحیه مناقصه خدمات عمومی (تنظیف) دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خوی

به اطلاع شرکت کنندگان در مناقصه خدمات عمومی (تنظیف) دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خوی میرساند اسناد شرکت در مناقصه یادشده اصلاح گردیده است لذا متقاضیان شرکت کننده باید نسبت به دریافت اصلاحیه اقدام نمایند.
به اطلاع شرکت کنندگان در مناقصه خدمات عمومی (تنظیف) دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی  خوی میرساند اسناد شرکت در مناقصه یادشده اصلاح گردیده است لذا متقاضیان شرکت کننده باید نسبت به دریافت اصلاحیه اقدام نمایند.


/Uploads/User/3/files/%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87%20%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa%20%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%a9%d8%af%d9%87.zip
  • نوشته شده
  • در چهارشنبه 12 دي 1397
  • توسط روابط عمومی
نظرات شما
captcha refresh