جست و جو در پرتال

آرشیو اخبار

واگذاری داروخانۀ سرپائی بیمارستان شهید آیت ا ... مدنی شهرستان خوی به بخش خصوصی در نوبت سوم

واگذاری داروخانۀ سرپائی بیمارستان شهید آیت ا ... مدنی شهرستان خوی به بخش خصوصی در نوبت سوم

واگذاری داروخانۀ سرپائی بیمارستان شهید آیت ا ... مدنی شهرستان خوی به بخش خصوصی در نوبت سوم

(56)

دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهرستان خوی در نظر دارد ، واگذاری داروخانۀ سرپائی بیمارستان شهید آیت ا ... مدنی شهرستان خوی را از طريق انجام مزايده عمومي در قالب قرارداد

پنجشنبه 19 ارديبهشت 1398
دکتر فاطمه مقدم تبریزی رئیس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خوی به عنوان عضو هیات ممتحنه و ارزشیابی منطقه ای رشته بهداشت باروری و مامایی منصوب گردید.

دکتر فاطمه مقدم تبریزی رئیس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خوی به عنوان عضو هیات ممتحنه و ارزشیابی منطقه ای رشته بهداشت باروری و مامایی منصوب گردید.

دکتر فاطمه مقدم تبریزی رئیس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خوی به عنوان عضو هیات ممتحنه و ارزشیابی منطقه ای رشته بهداشت باروری و مامایی منصوب گردید.

(185)

طی حکمی از طرف معاون آموزشی و دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت و درمان ، دکتر فاطمه مقدم تبریزی رئیس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خوی به عنوان عضو هیات ممتحنه و ارزشیابی منطقه ای رشته بهداشت باروری و مامایی منصوب گردید.

چهارشنبه 18 ارديبهشت 1398
برگزاری مسابقات  فوتسال بین دانشجویان دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خوی

برگزاری مسابقات فوتسال بین دانشجویان دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خوی

برگزاری مسابقات فوتسال بین دانشجویان دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خوی

(134)

به مناسبت هفته خوابگاهها بین دانشجویان رشته های پرستاری و بهداشت محیط دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خوی مسابقات فوتسال برگزار گردید.

چهارشنبه 18 ارديبهشت 1398
مراسم تجلیل و تقدیر از مقام معلم و استاد در معاونت فرهنگی، دانشجویی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خوی

مراسم تجلیل و تقدیر از مقام معلم و استاد در معاونت فرهنگی، دانشجویی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خوی

مراسم تجلیل و تقدیر از مقام معلم و استاد در معاونت فرهنگی، دانشجویی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خوی

(127)

طی مراسمی صمیمی از فعالیتهای اساتید و مربیان معاونت فرهنگی و دانشجویی تجلیل گردید.

سه شنبه 17 ارديبهشت 1398
فعالیتهای هفته سلامت  در دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خوی در سال 98 به روایت تصویر

فعالیتهای هفته سلامت در دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خوی در سال 98 به روایت تصویر

فعالیتهای هفته سلامت در دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خوی در سال 98 به روایت تصویر

(133)

فعالیتهای هفته سلامت در دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خوی در سال 98 به روایت تصویر

دوشنبه 16 ارديبهشت 1398
مراسم بزرگداشت روز معلم در آموزشگاه بهورزی خوی

مراسم بزرگداشت روز معلم در آموزشگاه بهورزی خوی

مراسم بزرگداشت روز معلم در آموزشگاه بهورزی خوی

(168)

طی مراسمی از مسئولین و مربیان آموزشگاه بهورزی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خوی تجلیل گردید.

يکشنبه 15 ارديبهشت 1398
واگذاری داروخانۀ سرپائی بیمارستان شهید مدنی شهرستان خوی در نوبت دوم

واگذاری داروخانۀ سرپائی بیمارستان شهید مدنی شهرستان خوی در نوبت دوم

واگذاری داروخانۀ سرپائی بیمارستان شهید مدنی شهرستان خوی در نوبت دوم

(75)

موضوع مزایده : واگذاري اجاره مکان داروخانۀ سرپائی بیمارستان شهید مدنی شهرستان خوی

چهارشنبه 11 ارديبهشت 1398
گرامیداشت روز جهانی ماما در دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خوی

گرامیداشت روز جهانی ماما در دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خوی

گرامیداشت روز جهانی ماما در دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خوی

(232)

خانم دکتر مقدم تبریزی: ماماها قهرمانان و ستون اصلی بهداشت باروری هستند .

چهارشنبه 11 ارديبهشت 1398
آگهی مزایده فروش اموال اسقاطی متعلق به دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خوی

آگهی مزایده فروش اموال اسقاطی متعلق به دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خوی

آگهی مزایده فروش اموال اسقاطی متعلق به دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خوی

(71)


دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی خوی درنظر دارد اموال اسقاطی متعلق به دانشکده را ازطریق مزایده عمومی به فروش برساند متقاضیان جهت

سه شنبه 10 ارديبهشت 1398
برگزاری کارگاه آموزشی تربیت سفیران سلامت دانشجویی برای دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی

برگزاری کارگاه آموزشی تربیت سفیران سلامت دانشجویی برای دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی

برگزاری کارگاه آموزشی تربیت سفیران سلامت دانشجویی برای دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی

(94)

کارگاه آموزشی تربیت سفیران سلامت دانشجویی برای دانشجویان با مشارکت دانشگاه آزاد اسلامی و دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خوی برگزار گردید.

دوشنبه 9 ارديبهشت 1398