جست و جو در پرتال

آرشیو اخبار

کسب مقام ورزشی توسط دانشجویان دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خوی

کسب مقام ورزشی توسط دانشجویان دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خوی

کسب مقام ورزشی توسط دانشجویان دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خوی

(186)

دانشجویان دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خوی در مسابقات المپیاد ورزش های همگانی دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی منطقه شمالغرب کشور در سه رشته ورزشی مقام کسب نمودند.

چهارشنبه 12 دي 1397
اصلاحیه مناقصه تهیه و توزیغ غذای بیمارستان قمربنی هاشم شهرستان خوی

اصلاحیه مناقصه تهیه و توزیغ غذای بیمارستان قمربنی هاشم شهرستان خوی

اصلاحیه مناقصه تهیه و توزیغ غذای بیمارستان قمربنی هاشم شهرستان خوی

(610)

بدینوسیله به اطلاع متقاضیان شرکت در مناقصه عمومی تهیه وتوزیع غذای بیمارستان قمر بنی هاشم میرساند اسناد مناقصه
یادشده اصلاح گردیده است لذا ضروری میباشد تا علاقمندان به شرکت درمناقصه اسناد اصلاح شده را دانلود ودرموعد مقرر
تحویل دبیرخانه مدیریت حراست دانشکده نمایند.

يکشنبه 2 دي 1397
ویژه برنامه شب یلدا در معاونت آموزشی، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی شهرستان خوی

ویژه برنامه شب یلدا در معاونت آموزشی، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی شهرستان خوی

ویژه برنامه شب یلدا در معاونت آموزشی، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی شهرستان خوی

(245)

دانشجویان معاونت آموزشی، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خوی بلندترین شب سال را جشن گرفتند.

يکشنبه 2 دي 1397
دیدار صمیمی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان خوی و رئیس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خوی با پرسنل بیمارستان امام خمینی (ره) این شهرستان

دیدار صمیمی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان خوی و رئیس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خوی با پرسنل بیمارستان امام خمینی (ره) این شهرستان

دیدار صمیمی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان خوی و رئیس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خوی با پرسنل بیمارستان امام خمینی (ره) این شهرستان

(312)

محمد عابدی معاون استاندار وفرماندار ویژه شهرستان خوی وخانم دکتر فاطمه مقدم تبریزی رئیس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خوی در شب یلدا با پرسنل و مددجویان بیمارستان امام خمینی (ره) دیدار و گفتگو کردند.

شنبه 1 دي 1397
برگزاری کارگاه آموزشی غربالگری، پیشگیری و کنترل بیماری فشار خون در دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خوی

برگزاری کارگاه آموزشی غربالگری، پیشگیری و کنترل بیماری فشار خون در دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خوی

برگزاری کارگاه آموزشی غربالگری، پیشگیری و کنترل بیماری فشار خون در دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خوی

(384)

طی دو روز متوالی آموزشهای لازم در مورد غربالگری ، پیشگیری و کنترل بیماری فشار خون به پزشکان عمومی و کارشناسان مبارزه با بیماریهای دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خوی ارائه گردید.

چهارشنبه 28 آذر 1397
دومقاله ازدانشکده علوم پزشکی خوی درمجلات معتبر ISI  با درجه علمی Q1 چاپ شد

دومقاله ازدانشکده علوم پزشکی خوی درمجلات معتبر ISI با درجه علمی Q1 چاپ شد

دومقاله ازدانشکده علوم پزشکی خوی درمجلات معتبر ISI با درجه علمی Q1 چاپ شد

(305)

ریاست دانشکده علوم پزشکی خوی گفت: دو مقاله که توسط اعضای هیئت علمی این دانشکده تالیف شده بود،درمجلات معتبر ISI با درجه علمی Q1به چاپ رسید.

دوشنبه 26 آذر 1397
واگذاری انجام خدمات یا خرید تجهیزات معاونت آموزشی، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی دانشکده علوم پزشکی خوی از طریق مناقصه

واگذاری انجام خدمات یا خرید تجهیزات معاونت آموزشی، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی دانشکده علوم پزشکی خوی از طریق مناقصه

واگذاری انجام خدمات یا خرید تجهیزات معاونت آموزشی، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی دانشکده علوم پزشکی خوی از طریق مناقصه

(198)

معاونت آموزشی، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی دانشکده علوم پزشکی خوی در نظر دارد خدمات یا خرید تجهیزات مندرج در جدول ذیل را از طریق مناقصه به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید

دوشنبه 26 آذر 1397
واگذاری خدمات نگهداشت وراهبری تاسیسات، خدمات تهیه وتوزیع غذا(امور تغذیه) وخدمات تنظیفی بیمارستان آیت ا... خوئی (ره) از طریق  مناقصه عمومی

واگذاری خدمات نگهداشت وراهبری تاسیسات، خدمات تهیه وتوزیع غذا(امور تغذیه) وخدمات تنظیفی بیمارستان آیت ا... خوئی (ره) از طریق مناقصه عمومی

واگذاری خدمات نگهداشت وراهبری تاسیسات، خدمات تهیه وتوزیع غذا(امور تغذیه) وخدمات تنظیفی بیمارستان آیت ا... خوئی (ره) از طریق مناقصه عمومی

(207)


دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی شهرستان خوی درنظر دارد واگذاری خدمات نگهداشت وراهبری تاسیسات، خدمات تهیه وتوزیع غذا(امور تغذیه) وخدمات تنظیفی بیمارستان آیت ا... خوئی (ره) راازطریق مناقصه عمومی از اشخاص حقوقی واجد شرایط دارای صلاحیت خریداری نماید.

دوشنبه 26 آذر 1397
واگذاری داروخانه های سرپائی بیمارستانهای امام خمینی (ره) وقمربنی هاشم از طريق انجام مزايده عمومي در قالب قرارداد  (اجاره مکان)

واگذاری داروخانه های سرپائی بیمارستانهای امام خمینی (ره) وقمربنی هاشم از طريق انجام مزايده عمومي در قالب قرارداد (اجاره مکان)

واگذاری داروخانه های سرپائی بیمارستانهای امام خمینی (ره) وقمربنی هاشم از طريق انجام مزايده عمومي در قالب قرارداد (اجاره مکان)

(266)

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی شهرستان خوی درنظر دارد واگذاری داروخانه های سرپائی بیمارستانهای امام خمینی (ره) وقمربنی هاشم را از طريق انجام مزايده عمومي در قالب قرارداد ( اجاره مکان) به اشخاص حقوقي و حقيقي تعیین صلاحیت شده توسط کمیسیون ماده 20 امور داروخانه های دانشکده واگذار نمايد

دوشنبه 26 آذر 1397
واگذاری خدمات نگهداشت وراهبری تاسیسات بیمارستانهای امام خمینی (ره) ، قمربنی هاشم و شهید آیت ا... مدنی و نیز خدمات تهیه وتوزیع غذا (امور تغذیه) بیمارستانهای قمربنی هاشم وشهید آیت ا... مدنی

واگذاری خدمات نگهداشت وراهبری تاسیسات بیمارستانهای امام خمینی (ره) ، قمربنی هاشم و شهید آیت ا... مدنی و نیز خدمات تهیه وتوزیع غذا (امور تغذیه) بیمارستانهای قمربنی هاشم وشهید آیت ا... مدنی

واگذاری خدمات نگهداشت وراهبری تاسیسات بیمارستانهای امام خمینی (ره) ، قمربنی هاشم و شهید آیت ا... مدنی و نیز خدمات تهیه وتوزیع غذا (امور تغذیه) بیمارستانهای قمربنی هاشم وشهید آیت ا... مدنی

(383)

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی شهرستان خوی درنظر دارد واگذاری خدمات نگهداشت وراهبری تاسیسات بیمارستانهای امام خمینی (ره) ، قمربنی هاشم و شهید آیت ا... مدنی و نیز خدمات تهیه وتوزیع غذا (امور تغذیه) بیمارستانهای قمربنی هاشم وشهید آیت ا... مدنی را از طریق مناقصه عمومی از اشخاص حقوقي واجد شرايط داراي صلاحيت خریداری نمايد.

شنبه 24 آذر 1397