جست و جو در پرتال

آرشیو اخبار

واگذاری انجام خدمات یا خرید تجهیزات معاونت آموزشی، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی دانشکده علوم پزشکی خوی از طریق مناقصه

واگذاری انجام خدمات یا خرید تجهیزات معاونت آموزشی، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی دانشکده علوم پزشکی خوی از طریق مناقصه

واگذاری انجام خدمات یا خرید تجهیزات معاونت آموزشی، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی دانشکده علوم پزشکی خوی از طریق مناقصه

(187)

معاونت آموزشی، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی دانشکده علوم پزشکی خوی در نظر دارد خدمات یا خرید تجهیزات مندرج در جدول ذیل را از طریق مناقصه به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید

دوشنبه 26 آذر 1397
واگذاری خدمات نگهداشت وراهبری تاسیسات، خدمات تهیه وتوزیع غذا(امور تغذیه) وخدمات تنظیفی بیمارستان آیت ا... خوئی (ره) از طریق  مناقصه عمومی

واگذاری خدمات نگهداشت وراهبری تاسیسات، خدمات تهیه وتوزیع غذا(امور تغذیه) وخدمات تنظیفی بیمارستان آیت ا... خوئی (ره) از طریق مناقصه عمومی

واگذاری خدمات نگهداشت وراهبری تاسیسات، خدمات تهیه وتوزیع غذا(امور تغذیه) وخدمات تنظیفی بیمارستان آیت ا... خوئی (ره) از طریق مناقصه عمومی

(207)


دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی شهرستان خوی درنظر دارد واگذاری خدمات نگهداشت وراهبری تاسیسات، خدمات تهیه وتوزیع غذا(امور تغذیه) وخدمات تنظیفی بیمارستان آیت ا... خوئی (ره) راازطریق مناقصه عمومی از اشخاص حقوقی واجد شرایط دارای صلاحیت خریداری نماید.

دوشنبه 26 آذر 1397
واگذاری داروخانه های سرپائی بیمارستانهای امام خمینی (ره) وقمربنی هاشم از طريق انجام مزايده عمومي در قالب قرارداد  (اجاره مکان)

واگذاری داروخانه های سرپائی بیمارستانهای امام خمینی (ره) وقمربنی هاشم از طريق انجام مزايده عمومي در قالب قرارداد (اجاره مکان)

واگذاری داروخانه های سرپائی بیمارستانهای امام خمینی (ره) وقمربنی هاشم از طريق انجام مزايده عمومي در قالب قرارداد (اجاره مکان)

(256)

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی شهرستان خوی درنظر دارد واگذاری داروخانه های سرپائی بیمارستانهای امام خمینی (ره) وقمربنی هاشم را از طريق انجام مزايده عمومي در قالب قرارداد ( اجاره مکان) به اشخاص حقوقي و حقيقي تعیین صلاحیت شده توسط کمیسیون ماده 20 امور داروخانه های دانشکده واگذار نمايد

دوشنبه 26 آذر 1397
واگذاری خدمات نگهداشت وراهبری تاسیسات بیمارستانهای امام خمینی (ره) ، قمربنی هاشم و شهید آیت ا... مدنی و نیز خدمات تهیه وتوزیع غذا (امور تغذیه) بیمارستانهای قمربنی هاشم وشهید آیت ا... مدنی

واگذاری خدمات نگهداشت وراهبری تاسیسات بیمارستانهای امام خمینی (ره) ، قمربنی هاشم و شهید آیت ا... مدنی و نیز خدمات تهیه وتوزیع غذا (امور تغذیه) بیمارستانهای قمربنی هاشم وشهید آیت ا... مدنی

واگذاری خدمات نگهداشت وراهبری تاسیسات بیمارستانهای امام خمینی (ره) ، قمربنی هاشم و شهید آیت ا... مدنی و نیز خدمات تهیه وتوزیع غذا (امور تغذیه) بیمارستانهای قمربنی هاشم وشهید آیت ا... مدنی

(351)

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی شهرستان خوی درنظر دارد واگذاری خدمات نگهداشت وراهبری تاسیسات بیمارستانهای امام خمینی (ره) ، قمربنی هاشم و شهید آیت ا... مدنی و نیز خدمات تهیه وتوزیع غذا (امور تغذیه) بیمارستانهای قمربنی هاشم وشهید آیت ا... مدنی را از طریق مناقصه عمومی از اشخاص حقوقي واجد شرايط داراي صلاحيت خریداری نمايد.

شنبه 24 آذر 1397
برگزاری کارگاه آموزشی کمک های اولیه و احیاء قلبی ریوی پایه در مدارس شهرستان خوی

برگزاری کارگاه آموزشی کمک های اولیه و احیاء قلبی ریوی پایه در مدارس شهرستان خوی

برگزاری کارگاه آموزشی کمک های اولیه و احیاء قلبی ریوی پایه در مدارس شهرستان خوی

(207)

روشهای کمک های اولیه و احیاء قلبی ریوی پایه توسط کارشناسان مرکز فوریتهای پزشکی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خوی در مدارس این شهرستان آموزش داده شد.

دوشنبه 19 آذر 1397
اجرای طرح دهان و دندان عاری از پوسیدگی دندان در دانش آموزان پایه ششم ابتدایی در شهرستان خوی

اجرای طرح دهان و دندان عاری از پوسیدگی دندان در دانش آموزان پایه ششم ابتدایی در شهرستان خوی

اجرای طرح دهان و دندان عاری از پوسیدگی دندان در دانش آموزان پایه ششم ابتدایی در شهرستان خوی

(204)

دانش آموزان پایه ششم ابتدایی مدارس شهرستان خوی خدمات دندانپزشکی را بطور رایگان دریافت نمودند.

يکشنبه 18 آذر 1397
انجام عمل جراحی نادر در مورد کیسه صفرا و خارج کردن سنگ بزرگ به ابعاد4*5*7 سانتی متردر بیمارستان قمر بنی هاشم خوی

انجام عمل جراحی نادر در مورد کیسه صفرا و خارج کردن سنگ بزرگ به ابعاد4*5*7 سانتی متردر بیمارستان قمر بنی هاشم خوی

انجام عمل جراحی نادر در مورد کیسه صفرا و خارج کردن سنگ بزرگ به ابعاد4*5*7 سانتی متردر بیمارستان قمر بنی هاشم خوی

(682)

طی یک عمل جراحی نادر و سنگین در بیمارستان قمر بنی هاشم خوی یک سنگ به ابعاد 4*5*7 سانتی متر و خدوداً 10 سنگ به ابعاد 3*3*2 سانتی متر از کیسه صفرا آقایی 75 ساله بسیار چاق خارج گردید.

شنبه 17 آذر 1397
انجام عمل جراحی وسیع سر و صورت و عمل زیبایی در بیمارستان قمربنی هاشم خوی

انجام عمل جراحی وسیع سر و صورت و عمل زیبایی در بیمارستان قمربنی هاشم خوی

انجام عمل جراحی وسیع سر و صورت و عمل زیبایی در بیمارستان قمربنی هاشم خوی

(1721)

طی یک عمل جراحی وسیع و نادر در بیمارستان قمر بنی هاشم خوی سر و صورت خانمی که در اثر تصادف آسیبهای زیادی دیده بود با عمل زیبایی ترمیم گردید.

شنبه 17 آذر 1397
برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با حوادث و سوانح تهدید کننده جان کودکان در شهرستان خوی

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با حوادث و سوانح تهدید کننده جان کودکان در شهرستان خوی

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با حوادث و سوانح تهدید کننده جان کودکان در شهرستان خوی

(165)

با توجه به اهمیت سلامت کودکان، کارگاه آموزشی آشنایی با حوادث و سوانح تهدید کننده جان کودکان در دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خوی برگزار گردید.

پنجشنبه 15 آذر 1397
 مراسم بزرگداشت روز دانشجو در دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خوی

مراسم بزرگداشت روز دانشجو در دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خوی

مراسم بزرگداشت روز دانشجو در دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خوی

(237)

خانم دکتر مقدم تبریزی: دانشجو محور اساسی توسعه علمی است و ماموریتها و کارکردهای نظامهای مختلف آموزش عالی با هدف بارور ساختن استعداد، هوش ، توانمندی و خلاقیت دانشجویان شکل می گیرد.

چهارشنبه 14 آذر 1397