جست و جو در پرتال

اخبار

واگذاری خدمات نگهداشت وراهبری تاسیسات، خدمات تهیه وتوزیع غذا(امور تغذیه) وخدمات تنظیفی بیمارستان آیت ا... خوئی (ره) از طریق مناقصه عمومی

واگذاری داروخانه های سرپائی بیمارستانهای امام خمینی (ره) وقمربنی هاشم از طريق انجام مزايده عمومي در قالب قرارداد (اجاره مکان)

واگذاری خدمات نگهداشت وراهبری تاسیسات بیمارستانهای امام خمینی (ره) ، قمربنی هاشم و شهید آیت ا... مدنی و نیز خدمات تهیه وتوزیع غذا (امور تغذیه) بیمارستانهای قمربنی هاشم وشهید آیت ا... مدنی

برگزاری کارگاه آموزشی کمک های اولیه و احیاء قلبی ریوی پایه در مدارس شهرستان خوی

اجرای طرح دهان و دندان عاری از پوسیدگی دندان در دانش آموزان پایه ششم ابتدایی در شهرستان خوی

انجام عمل جراحی نادر در مورد کیسه صفرا و خارج کردن سنگ بزرگ به ابعاد4*5*7 سانتی متردر بیمارستان قمر بنی هاشم خوی

  آخرین اخبار

  واگذاری خدمات نگهداشت وراهبری تاسیسات، خدمات تهیه وتوزیع غذا(امور تغذیه) وخدمات ...

  دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی شهرستان خوی درنظر دارد واگذاری خدما

  واگذاری داروخانه های سرپائی بیمارستانهای امام خمینی (ره) وقمربنی هاشم از طريق ان ...

  دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی شهرستان خوی درنظر دارد واگذاری داروخا

  واگذاری خدمات نگهداشت وراهبری تاسیسات بیمارستانهای امام خمینی (ره) ، قمربنی هاشم ...

  دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی شهرستان خوی درنظر دارد واگذاری خدمات

  برگزاری کارگاه آموزشی کمک های اولیه و احیاء قلبی ریوی پایه در مدارس شهرستان خوی

  روشهای کمک های اولیه و احیاء قلبی ریوی پایه توسط کارشناسان مرکز فوریتهای پزشکی د

  اجرای طرح دهان و دندان عاری از پوسیدگی دندان در دانش آموزان پایه ششم ابتدایی در ...

  دانش آموزان پایه ششم ابتدایی مدارس شهرستان خوی خدمات دندانپزشکی را بطور رایگان د

   پیوندها

   آمار بازدید

   19
   آنــلاین
   179
   امــروز
   498
   دیـــروز
   14743
   مــاه جــاری