جست و جو در پرتال

خبری

اخبار

اجرای حرکات ورزشی پرسنل ستاد دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خوی در محیط کار به مناسبت آغاز هفته سلامت مردان ایران

پنج واحد دندانپزشکی فاقد مجوز در شهرستان خوی پلمپ شد

برگزاری اولین جشنواره ترویج زایمان طبیعی در دانشکده علوم پزشکی و خدمت بهداشتی درمانی خوی

جلسه هماهنگی بزرگداشت هفته سلامت مردان ایران در دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خوی

جلسه هماهنگی بین بخشی کاهش حوادث چهارشنبه آخر سال در دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خوی

گزارش انجام عمل جراحی نادر آنتی ریفلاکس در شهرستان خوی

  آخرین اخبار

  اجرای حرکات ورزشی پرسنل ستاد دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خوی در م ...

  به مناسبت هفته سلامت مردان ایران پرسنل ستاد دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی د

  پنج واحد دندانپزشکی فاقد مجوز در شهرستان خوی پلمپ شد

  ضمن هماهنگی با مراجع قضایی و تعزیرات حکومتی و مجوزهای لازم پنج واحد دندانپزشکی م

  برگزاری اولین جشنواره ترویج زایمان طبیعی در دانشکده علوم پزشکی و خدمت بهداشتی در ...

  اولین جشنواره ترویج زایمان طبیعی با حضور مادران باردار و مسئولین امور زایمان بیم

  جلسه هماهنگی بزرگداشت هفته سلامت مردان ایران در دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداش ...

  با حضور تعدادی از نمایندگان ادارات، جلسه هماهنگی بزرگداشت هفته ملی سلامت مردان ا

  جلسه هماهنگی بین بخشی کاهش حوادث چهارشنبه آخر سال در دانشکده علوم پزشکی و خدمات ...

  جهت کاهش حوادث چهارشنبه آخر سال، جلسه هماهنگی بین بخشی با ادارات مرتبط در دانشکد

   آمار بازدید

   1
   آنــلاین
   111
   امــروز
   1297
   دیـــروز
   36784
   مــاه جــاری